Autor Societat
2 juny 2018 a 15:00

L’ARC convoca ajuts per un import d’1,8 milions d’euros

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Per a la utilització d’àrids reciclats

DCIM100MEDIA

El DOGC ha publicat la convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya. L’import que s’assigna a aquests ajuts és d’1,8 milions d’euros, provinents del cànon de residus de la construcció, que gestiona l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), i podrà ampliar-se en funció de la disponibilitat de crèdit corresponent amb caràcter previ a la resolució de les subvencions. El termini per presentar sol·licituds serà de dos mesos a partir de la data de publicació de la resolució.
El 48% dels residus, reaprofitats
Aquest tipus d’àrids són el resultat del tractament del material inorgànic que prèviament s’ha usat en la construcció, provinent d’un gestor autoritzat. La seva reutilització compleix els principis de l’economia circular, ja que evita noves extraccions, amb l’estalvi i els beneficis ambientals que comporta.
Catalunya compta amb 59 plantes que fabriquen àrids reciclats; 23 que fan triatge dels materials dels residus de la construcció; sis plantes de transvasament, i una xarxa de 52 dipòsits controlats per a aquests residus. L’any 2016 es va valoritzar el 48% dels residus procedents de la construcció, dada que representa 1,3 milions de tones dels 2,7 milions de tones generades. Es preveu que l’any 2020 el mercat dels àrids reciclats s’haurà desenvolupat prou com perquè tota la seva producció sigui absorbida en diferents aplicacions.
1,3 milions atorgats el 2017
L’ARC va atorgar 1,3 milions d’euros en ajuts convocats l’any 2017 perquè 72 ens locals promoguessin la utilització d’àrids reciclats dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres. La majoria dels ens locals beneficiaris van ser de les comarques de Lleida (39), amb 948.800 euros; seguits dels de Girona (14), amb 196.000 euros; de les Terres de l’Ebre (10), amb 95.200 euros; i de Barcelona (8), amb 60.400 euros. En total els ajuts van permetre gestionar més de 168.000 metres cúbics d’àrids reciclats, la majoria destinats a la millora de camins.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×