Autor Sanitat
17 juny 2018 a 12:00

Les dones tenen comportaments més saludables però pitjor estat de salut que els homes

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Segons l’ESCA 2017

Alba Verges Catsalut //Foto: Conselleria Salut

Alba Verges Catsalut //Foto: Conselleria Salut

La consellera de Salut, Alba Vergés,  ha presentat avui l’última Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) 2017, acompanyada del secretari de Salut Pública, Joan Guix, i de la directora de l’Àrea d’Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut (CatSalut), Cristina Nadal. Una de les principals conclusions de la mostra és que, en general, les dones tenen comportaments més saludables que els homes però tenen pitjor percepció del seu estat de salut i de la seva qualitat de vida relacionada amb la salut. Així, segons l’ESCA 2017, les dones fumen menys que els homes (18,5% enfront del 29,7%); fan un consum de risc d’alcohol menor (1,5% enfront del 5,4%), i segueixen més la dieta mediterrània (65,3% enfront del 56,6%). Ara bé, malgrat aquests comportaments més saludables tenen una prevalença més alta de problemes crònics i discapacitats. En aquest sentit, s’assenyala que cal aprofundir en els determinants socials per millorar l’estat de salut de la població i reduir les desigualtats.
Durant la roda de premsa, la consellera de Salut, Alba Vergés, s’ha expressat en la mateixa línia. Ha assenyalat que cal seguir aprofundint en els determinants de la salut per reduir les desigualtats” i ha ressaltat que “és important posar èmfasi en la perspectiva de gènere quan fem polítiques de salut. Les dades així ho demostren”, ha reblat.
La depressió major o greu és superior en les dones 
 
Un altre capítol destacat de l’Enquesta és el de la salut mental. La mostra indica que el 8,8% de les dones pateixen una depressió major o greu enfront d’un 3,6% dels homes. A més, s’observa com les classes socials menys afavorides, amb menys estudis i amb més edat tenen més prevalença de patir aquesta malaltia. Per tant, segons l’ESCA, les estratègies d’abordatge global a la salut mental han de partir d’un enfocament que tingui en compte les característiques socioeconòmiques i culturals de la població. De fet, l’aposta del Govern i del Departament per a l’atenció a la salut mental es va traduir el 2017 en una partida addicional de 70 M€, a més dels 2,6M€ del Pla estratègic de recerca i innovació en salut per a projectes de recerca en salut mental.
De les persones de 75 anys i mes que viuen soles, 3 de cada 4 són dones
 
L’ESCA també fa una radiografia de les persones més grans de 75 anys que viuen soles a Catalunya. Representen un 27,2% d’aquest grup d’edat, és a dir, prop de 190.000. El 12,4% dels homes de 75 anys i més viuen sols i el 36,6% de les dones de 75 anys i més viuen soles. En aquest sentit, 3 de cada 4 persones de 75 anys i més que viuen soles són dones. Aquestes tenen un estat de salut similar a les dones que viuen acompanyades però s’observa un percentatge més elevat de dependència i de privació material més greu, és a dir, dificultats per pagar les factures de lloguer o hipoteques, els serveis i béns (telèfon, rentadora i televisor), o mantenir la llar adequadament calenta. Entre els homes més grans de 75 anys que viuen sols, la diferència que ressalta respecte els que viuen acompanyats és el menor seguiment de la dieta mediterrània.
Creix l’alfabetització per a la salut suficient
 
Gairebé el 90% de la població catalana de 15 anys i més té una alfabetització per a la salut suficient, és a dir, que gaudeix d’habilitats per entendre i utilitzar la informació sanitària de manera que pot mantenir i promoure una bona salut. Aquesta proporció ha crescut més de 4 punts respecte el 2014. La millora en aquests tres anys s’ha produït per un augment de l’alfabetització en dones, en les persones joves d’entre 15 i 44 anys; i en aquelles que tenen estudis universitaris i secundaris.
De l’Enquesta també s’observa que ha disminuït la població catalana amb una alfabetització per a la salut no suficient, passant d’un 14,1% el 2014 a un 10,4% el 2017. El perfil d’aquest grup seria el de persones de 65 anys i més, de classe social menys afavorida i amb estudis primaris o sense estudis. En relació amb l’estil de vida i l’estat de salut, com a aspectes positius no són fumadors i segueixen una dieta mediterrània, i com a negatius, presenten un consum de risc d’alcohol i depressió. Alhora, utilitzen més els serveis hospitalaris.
El Departament de Salut vol continuar millorant els nivells d’alfabetització i reduir l’impacte en salut i és per això que inclou accions com el PINSAP o el programa Pacient Expert.
Els nens fan més oci actiu que les nenes
 
Finalment la mostra també se centra en els infants i adolescents, i conclou que gairebé la meitat dels nens d’entre 3 i 14 anys (un 46,0%) fa un oci sedentari, és a dir, mira la televisió o juga amb videojocs o ordinadors dues hores o més cada dia de la setmana enfront del 33,6% de les nenes, i aquest oci sedentari creix a mesura que augmenta el grup d’edat. Alhora, però, també són els nens els que tenen un oci més actiu que les nenes. Així, el 33,6% dels nens i el 28,7% de les nenes fa com a mínim una hora al dia d’esport o de joc al parc o al carrer.
De l’Enquesta, també es desprèn que el 36,3% dels infants d’entre 6 i 12 anys tenen excés de pes, amb un percentatge superior els nens que les nenes (39,1% enfront d’un 33,2%)
L’ESCA també posa de manifest com la classe social de les famílies i el nivell d’estudis de la mare influeix en el consum diari de begudes ensucrades i en la quantitat d’hores que dormen. Així, els nens de classes més desfavorides fan un major consum d’aquest tipus de begudes i dormen menys hores que els de classes benestants o amb un nivell d’estudis de la mare més elevat (estudis universitaris enfront d’estudis primaris o sense estudis).
L’ESCA
 
L’ESCA recull informació de la població catalana sobre la salut, els estils de vida i la utilització dels serveis sanitaris. Els resultats esdevenen un instrument clau per elaborar polítiques sanitàries, permetent fer anàlisis per territori,  per grups d’edat, nivell d’estudis o classe social. Un exemple de l’impacte de les intervencions en la reducció de desigualtats en salut és el cribratge de càncer de mama i el de còlon i recte que ha permès reduir el gradient social. El 2017, l’ESCA s’ha dut a terme amb una mostra de 4.830 persones, de les quals 2.391 són homes i 2.439, dones.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×