Autor Sanitat
23 juny 2018 a 18:00

Nou Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Presentat del la M.H. Consellera

Alba Verges//Foto: Catsalut

Alba Verges//Foto: Catsalut

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha presentat el nou Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya, dotat amb més de 330.000 euros i que s’aplicarà de forma progressiva. El document, que actualitza el de l’any 2005, l’ha elaborat la Conselleria de Salut i ha comptat amb la participació de més de 180 professionals i amb el suport de l’Associació Catalana de Llevadores i la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia.

Durant la presentació, la consellera ha ressaltat que “el nou Protocol incorpora avenços tècnics i vetlla per la salut mental i la corresponsabilitat en la criança, i això és rellevant”, ha reblat. La titular de Salut ha assenyalat també que el Protocol respon a un dels objectius del Pla de salut 2016-2020 en relació amb la promoció de la salut en l’etapa maternal, i que vol “desmedicalitzar” l’atenció a l’embaràs tant com sigui possible i oferir alhora les activitats preventives i de promoció de la salut més adients a cada moment.
Principalment, el Protocol s’adreça als embarassos que tenen la consideració de normals, que són la majoria a Catalunya, però a la vegada incorpora recomanacions adients per a tots els nivells de risc que es puguin donar.
Al document es detalla un calendari més pautat de les de visites i actuacions per realitzar i s’avança la primera visita abans de les deu primeres setmanes de gestació. Fins ara es feia abans de les dotze setmanes. També s’eviten exploracions innecessàries com l’exploració mamària o el tacte vaginal.
Evitar proves invasives
 
Una de les principals novetats que ha destacat la consellera, Alba Vergés, és una nova prova que ha d’ajudar a detectar anomalies cromosòmiques i que pot evitar més de mil procediments invasius a l’any, concretament unes mil biòpsies de còrion i unes dues-centes amniocentesis. Es tracta de la prova de l’ADN fetal en sang materna per a les gestants que presentin un risc alt i intermedi, després del cribratge bioquímic-ecogràfic del primer trimestre. Aquesta prova d’ADN fetal consisteix en una anàlisi de sang de la mare per detectar-hi cèl·lules del fetus i poder analitzar-ne l’ADN. La prova, que es començarà a implementar el tercer trimestre d’aquest any, ha de permetre detectar de forma precoç anomalies cromosòmiques, com la síndrome de Down, la de Patau o la d’Edwards, que són les més freqüents.
La consellera ha subratllat que “la introducció d’aquesta prova d’ADN fetal estalviarà a les dones proves invasives que comporten un risc, i això és una gran notícia“.
Salut mental
 
Una altra de les novetats del Protocol és que es promou el benestar emocional de la dona durant l’embaràs i el postpart, i s’hi inclou un cribratge sistemàtic per detectar estats depressius i ansiosos. Aquesta avaluació es du a terme mitjançant un test que el llevador o llevadora fa a totes les gestants durant diferents moments de l’embaràs i del postpart. En cas que s’identifiqui el risc de patir depressió o ansietat, es deriva la dona a l’atenció especialitzada per fer el tractament adequat. S’estima que una de cada quatre embarassades podria patir un problema de salut mental i una de cada deu, una depressió postpart.
Diabetis
 
El nou Protocol de l’embaràs també inclou una modificació del cribratge de la diabetis. Així doncs, en les dones amb factors de risc, és a dir, amb obesitat, antecedents familiars de diabetis o que hagin tingut un fill molt gran, s’avança al primer trimestre la detecció d’aquesta malaltia. En aquest supòsit es fa un test de cribratge de glucèmia basal en les primeres visites de l’embaràs amb l’objectiu de detectar hiperglucèmies greus.
 
Violència masclista
 
El nou Protocol també inclou un cribratge universal a totes les gestants per detectar i atendre  situacions de violència masclista. Cada professional haurà de trobar la manera més adient per fer el qüestionari a la dona per tal que rebi l’atenció mes adequada.
 
Altres millores i actualitzacions
 
El Protocol també incorpora millores en la detecció i actuació en casos de consum de tabac, alcohol i altres drogues. A més, recull les actualitzacions d’alguns cribratges de malalties emergents com la del virus del Zika o la malaltia de Chagas. Al mateix temps, s’elimina el cribratge universal en algunes determinacions, com ara la toxoplasmosi, per a les quals no hi ha evidència, i s’insisteix en les recomanacions dietètiques i higièniques per prevenir-la.
D’altra banda, s’inclou en el Protocol la recomanació de les vacunacions contra la tos ferina i contra la grip per a les dones gestants. I finalment, cal esmentar que s’hi reforça el paper de la parella i/o de les persones de l’entorn més proper de la dona. L’objectiu és que la parella s’impliqui i participi a les visites de control i seguiment de l’embaràs, i en les classes de preparació al part.
Aquests són alguns dels aspectes més destacats del Protocol que s’hi han incorporat d’acord amb els avenços tecnològics, l’evidència científica i l’experiència assolida pels professionals de les diferents disciplines.
Salut perinatal a Catalunya
 
Durant el 2017 van néixer a Catalunya 67.118 nadons, un 20% menys que fa 10 anys. El nombre de dones que tenen fills cada vegada més tard ha augmentat en els països europeus. A Catalunya, l’any 2016, el percentatge de gestants amb edats de més de 34 anys se situava al voltant del 40%, concretament un 38,3%, segons dades del Registre de salut maternoinfantil del Departament de Salut.
La dificultat en el moment del part (vaginal respecte a cesària) també resulta incrementada amb l’edat materna i, a Catalunya, s’observa que el percentatge de cesàries se situa en el 27,4%. No obstant això, hi ha un augment de les conductes saludables, com l’augment de l’inici de l’alletament matern, que se situa en un 87,5%, o la disminució del consum de tabac que passa del 22,5% a l’inici de l’embaràs al 12,4% després del part.
També és una bona dada la disminució de més d’un 25% en els darrers tres anys de la taxa d’embarassos en les adolescents, que ha passat d’un 22,8 per mil el 2013 al 16,7 per mil el 2016.
L’increment de l’edat de les gestants i les gestacions múltiples, que el 2016 es va situar en el 5,6%, podrien ser dos dels motius que explicarien que un 7,6% dels nadons siguin de pes baix.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email 0 0 Flares ×