Autor Sanitat
12 juny 2018 a 15:00

Nova edició del Manual de vacunacions de Catalunya

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Recull les actualitzacions del calendari vigent des del 2016

Les vacunes funcionen// Foto: Catsalut

Les vacunes funcionen// Foto: Catsalut

La Conselleria de Salut va presentar ahir al matí el nou Manual de vacunacions de Catalunya, que vol ser una eina útil per als professionals sanitaris que recomanen o administren vacunes. El document, que actualitza el de l’any 2006, l’ha elaborat l’Agència de Salut Pública de Catalunya, amb la participació de més de 40 experts, en el marc del Consell Assessor de Vacunacions, on hi són representades les societats científiques relacionades amb aquesta matèria.
El Manual recull les actualitzacions de les recomanacions de vacunació sistemàtica tant per a la població general com per als grups de risc, amb l’objectiu d’abastar la vacunació al llarg de la vida. Les principals actualitzacions que inclou fan referència als aspectes següents:
-La vacunació al llarg de la vida, des de la infància fins a l’edat adulta.
-Les recomanacions vacunals per a les dones embarassades.
-Les recomanacions pel que fa als grups de risc com, per exemple, persones sotmeses a trasplantament d’òrgan sòlid o a trasplantament de progenitors hemopoètics, persones que reben tractament amb eculizumab o tractament immunosupressor, etc.
-Les recomanacions de vacunació en certes situacions com la celiaquia i la síndrome de Down, entre d’altres.
-La vacunació per als viatgers.
-La vacunació dels professionals sanitaris.
-Les recomanacions de vacunació per als convivents de persones pertanyents a determinats grups de risc per tal de reforçar la seva protecció mitjançant la protecció col·lectiva i comunitària.
En aquest Manual s’ha intentat sintetitzar al màxim els continguts per conservar el caràcter pràctic, però s’hi ha afegit bibliografia referenciada perquè es pugui verificar l’evidència científica en què es basen les recomanacions, seguint la línia actual de les guies de pràctica clínica.
L’edició del Manual de vacunacions que es va presentar és la cinquena des que la Generalitat va assumir les competències de salut pública l’any 1980. Des de llavors s’han publicat 14 calendaris de vacunacions; el nombre de malalties cobertes per la immunització ha passat de 7 a 15, i el rang de l’edat vacunal ja no es limita a la infància sinó que abasta tota la vida. A més de les sistemàtiques, hi ha vacunes que s’apliquen a persones que presenten patologies o conductes que augmenten el risc de contraure algunes malalties, per la qual cosa contínuament apareixen noves recomanacions de vacunació que els professionals sanitaris necessiten conèixer.
Precisament i donada la contínua aparició de novetats en el camp de la vacunologia, per al Programa de Vacunacions de Catalunya constitueix un repte mantenir al dia les recomanacions de vacunació. Per aquest motiu, després de la publicació del Manual, se’n mantindrà una versió dinàmica a la pàgina web de la Conselleria de Salut, en la qual els capítols podran ser actualitzats a mesura que apareguin modificacions de les recomanacions de vacunació.
Dades de vacunació a Catalunya
L’actual calendari de vacunacions de Catalunya, que es va implantar el juliol de 2016, inclou les vacunacions més adients per a la població catalana durant tota la vida: des de la infància fins a l’edat adulta. L’efectivitat de la majoria de les vacunes incloses en el calendari vacunal és superior al 90%.
L’any 2017, el 95% dels nadons estaven vacunats segons les vacunes incloses en el calendari de vacunacions.
Cada any s’administren a Catalunya més de 3 milions de vacunes a 1,5 milions de persones, aproximadament, en alguns dels més de 1.250 centres vacunals públics i privats. I cada any a Catalunya s’eviten més de 33.000 casos de malalties d’entre les incloses en el calendari de vacunacions, segons s’observa quan es comparen les xifres de casos de malalties vacunables al començament de l’extensió dels programes de vacunació amb les xifres de actuals.
Taula 1. Comparació de les xifres de casos de malalties vacunables al començament de l’extensió dels programes de vacunació amb les xifres actuals
Malaltia vacunable
Nre. de casos
Any 1984
Nre. de casos
Any 2016
Diftèria
0
0
Tos ferina
5.745
1.924
Xarampió
2.229
9
Tètanus
22
0
Poliomielitis
0
0
Rubèola congènita
0
0
Parotiditis
20.576
1.118
Rubèola
8.168
3
Tètanus neonatal
0
0
Total
36.740
3.054
Font: SGVRESP
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×