Autor Economia
30 juliol 2018 a 15:00

Catorze trimestres seguits amb un creixement interanual superior al 3%

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

De l’economia catalana

PIB Economia catalana// Conselleria Economia

PIB Economia catalana// Conselleria Economia

Segons l’estimació d’avanç que elaboren conjuntament l’Idescat i la Conselleria de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, el creixement de l’economia catalana el segon trimestre del 2018 se situa en un 3,1% en taxa interanual i un 0,7% en taxa intertrimestral.
Així, l’economia catalana encadena catorze trimestres seguits amb un creixement interanual superior al 3%. L’avenç del PIB català en el segon trimestre és idèntic en termes intertrimestrals al del primer trimestre (0,7%), mentre que la taxa interanual s’ha moderat una dècima (3,1% en lloc de 3,2%). De fet, en el conjunt del primer semestre del 2018 s’observa una moderació lleu en el ritme interanual de creixement del PIB, en línia amb els principals indicadors de les economies d’Espanya i de la zona euro. L’augment de les tensions proteccionistes, un to menys expansiu de la política monetària i l’encariment del petroli són algunes de les causes que expliquen aquesta moderació en el context de les economies avançades.

L’economia catalana manté el patró de creixement equilibrat assolit després de la crisi, amb contribucions positives de tots els grans sectors productius. Entre ells destaca la indústria, que torna a ser un motor fonamental en aquest segon trimestre, amb un avenç del 4,4% interanual. La dinàmica positiva s’observa a la major part de les branques de producció, especialment la metal·lúrgia, les indústries extractives i el tèxtil.

 
 
Expansió notable de la construcció i del sector serveis
La construcció continua recuperant-se i mostra un ritme d’expansió molt remarcable (5,7% interanual), tot i que el pes del sector sobre el conjunt de l’economia se situa encara per sota de la mitjana històrica.
El sector serveis —el més rellevant a l’economia catalana en termes del seu pes específic— creix un 2,5% i tots els seus principals indicadors evolucionen positivament, amb un comportament molt dinàmic de les activitats administratives i les activitats professionals, científiques i tècniques. En el cas del turisme, es registra un lleuger descens interanual en el nombre de visitants estrangers fins al maig (-2,1%), però, en canvi, la despesa turística creix fins un 6,7%. L’increment més intens de la despesa turística, que ja va ser molt dinàmic el 2017 (10,0%), suggereix una orientació cap al turisme de més qualitat, tot i que caldrà analitzar l’evolució en els propers trimestres.
L’ocupació manté un creixement intens
El bon comportament de l’economia catalana durant el segon trimestre té una translació directa en el mercat de treball, amb un augment notable de les afiliacions a la Seguretat Social (3,1%) i de l’ocupació (2,7%) segons dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA). El creixement de l’ocupació ha permès una nova reducció en la taxa d’atur, que se situa en un 11,4 %, la més baixa des de finals del 2008.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email 0 0 Flares ×