Autor Ensenyament
24 juliol 2018 a 10:00

La Diputació subvenciona les escoles bressol

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Amb 14.800.ooo euros

Subvencio escoles bressol //Foto:diba

Subvencio escoles bressol //Foto:diba

La darrera Junta de Govern de la corporació ha aprovat les convocatòries per a l’atorgament de subvencions per al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal per un import de 13.300.000 euros, i de les de titularitat privada d’iniciativa social per un valor total d’1.500.000 euros.

La convocatòria de les escoles bressol de titularitat municipal vol contribuir al seu sosteniment econòmic; i afavorir-ne l’accés a tots els infants, promovent l’atenció a la diversitat, i l’escolarització equilibrada en condicions d’igualtat, inclusió i equitat. El suport de la corporació, també vol reconèixer l’esforç econòmic que realitzen els ajuntament per mantenir actiu el servei d’escola bressol, que per la seva importància social i educativa cal continuar oferint a la ciutadania en les millors condicions possibles.

Podran ser beneficiaris dels ajuts tots els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona de menys de 300.000 habitants, que siguin titulars o que gestionin llars d’infants. S’inclouen els municipis que ofereixen serveis d’escolarització en el marc del Pla experimental de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals. El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el 19 de setembre.

L’atenció als infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies és un àmbit clau de les polítiques educatives locals, i les escoles bressol municipals esdevenen una peça bàsica d’aquestes polítiques per als ajuntaments i la Diputació. Així, les escoles bressol han esdevingut un recurs bàsic de les polítiques d’atenció a les famílies, ja que faciliten la conciliació de la vida laboral i familiar i aporten un component educatiu que permet el desenvolupament ple de l’infant.

El mapa d’escoles bressol municipals a la demarcació de Barcelona ha crescut i s’ha consolidat en els darrers anys gràcies al compromís dels ajuntaments i  la Diputació per garantir els serveis i la qualitat de l’educació de la primera infància. En aquest sentit, cal recordar que el passat mes de maig la Diputació va constituir la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals, que aplega prop de 400 escoles de 235 municipis.

Entre el 2016-2018 la Diputació ha aportat més de 24 milions d’euros per finançar les Escoles Bressol Municipals, xifra que suposa 1.043€ per plaça, el 23% de la despesa corrent total per alumne del servei d’escola bressol municipal.

Més informació de la convocatòria

Suport a escoles bressol de titularitat privada d’iniciativa social

Quant a la convocatòria de subvencions destinades al suport de les escoles bressol de titularitat privada d’iniciativa social, els ajuts es destinaran íntegrament a reduir les quotes d’escolarització dels alumnes d’acord amb la condició de necessitat social d’interès general, i amb la voluntat de millorar l’educació, lluitar contra la pobresa i l’exclusió social, i atendre la infància en risc. El termini de presentació també finalitza el 19 de setembre.

Per tal d’informar-los de la convocatòria, divendres passat el diputat d’Educació, Rafael Homet, va mantenir una reunió amb la presidenta i la secretària de la Coordinadora d’escoles bressol de Catalunya, Montse Fernández i Pilar Cugota, la vicepresidenta de l’Associació catalana de llars d’infants, Magda Mas, i el gerent de l’Associació Llars Infants de Catalunya, Jordi Fibla.

Més informació de la convocatòria

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×