Autor Economia
13 juliol 2018 a 10:00

Patronals i sindicats arriben a un preacord en la negociació de l’AIC

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Escenari d’estabilitat i de modernització de la negociació col·lectiva

 

Acord//Foto: www.directivoglobal

Acord//Foto: www.directivoglobal

Les organitzacions sindicals i patronals més representatives de Catalunya, CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del Treball, PIMEC i Fepime, han arribat a un preacord en la negociació de l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC), el qual resta pendent de la seva ratificació i aprovació pels òrgans de govern de les respectives organitzacions empresarials i sindicals.

A continuació s’identifiquen les principals matèries respecte les quals s’ha arribat a un preacord:

 • Estructura de la negociació col·lectiva.
 • Tribunal Laboral de Catalunya.
 • Observatori de la conjuntura econòmica de la negociació col·lectiva.
 • Ultraactivitat.
 • Inaplicació de les Condicions establertes en els Convenis Col·lectius.
 • Flexibilitat negociada en matèria de temps de treball, sistema de contractació, criteris salarials i sistemes retributius.
 • Criteris sobre subcontractació i  empreses multiserveis.
 • Organització professional, la formació professional i la promoció.
 • Mobilitat funcional.
 • Mobilitat geogràfica internacional.
 • Participació de la representació de les persones treballadores en els processos de reestructuració.
 • Responsabilitat social.
 • Igualtat de gènere i bretxa salarial.
 • Igualtat col·lectiu LGTBI.
 • Gestió de la diversitat d’origen.
 • Discapacitat.
 •    Absentisme.
 • Salut laboral.
 • Medi ambient i sostenibilitat.
 • Mobilitat sostenible als centres de treball.
 • Ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 • Desconnexió digital.
 • Teletreball.
 • Innovació i noves tecnologies
 • Digitalització i indústria 4.0.
 • Pacte Nacional per a la Indústria.
 • Previsió social complementària.
 • Expedients de regulació d’ocupació i negociació col·lectiva.
 • Contractació pública.
 • Polítiques de formació i ocupació.
 • Economia de plataformes digitals .
 • Servei domèstic.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×