Autor Economia
12 agost 2018 a 15:00

Acord entre CETMO, SECEGSA i SNED

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Per a l’estudi dels fluxos de transport Europa-Àfrica

Acord CETMO, SECEGSA, SNED// Foto: Cetmo

Acord CETMO, SECEGSA, SNED// Foto: Cetmo

El Centre d’estudis del Transport per la Mediterrània Occidental (CETMO) ha signat un conveni amb la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a Través del Estrecho de Gibraltar, S.M.E., S.A. (SECEGSA), la Société Nationale d’Études du Détroit de Gibraltar(SNED) que té com a objectiu establir una estructura de col·laboració per a la recopilació, explotació, anàlisi i difusió de la informació sobre aspectes socioeconòmics i relatius a les infraestructures de transport que canalitzen les relacions entre Europa i Àfrica, així com sobre els fluxos de mercaderies i passatgers entre els dos continents.
El conveni l’han signat la presidenta executiva de SECEGSA, Ángeles Alastrué; el president director general de la SNED, Khalid Cherkaou, i el director general del CETMO, Òscar Oliver.
SECEGSA i SNED són les societats estatals que, respectivament a Espanya i al Marroc, estan duent a terme els estudis i la planificació de l’Enllaç Fix de l’Estret de Gibraltar, la infraestructura que haurà d’unir el dia de demà les xarxes de transport d’Europa i Àfrica. Per la seva banda, el CETMO és una organització que promou la cooperació en l’àmbit del transport entre els països europeus de la Mediterrània Occidental i del Magrib. L’establiment de la col·laboració entre les tres parts ha de contribuir al desenvolupament d’un observatori de l’Estret, de manera que permeti obtenir i difondre la informació rellevant sobre el transport entre els dos continents i aquella amb especial incidència en la planificació de l’Enllaç Fix.
 
Objectiu del conveni
En aquest acord de col·laboració es definiran les necessitats d’informació de l’observatori de dades i les estratègies per a la seva difusió a través de la producció de documents analítics que exposin les principals tendències dels fluxos de transport, les condicions socioeconòmiques i el desenvolupament de les infraestructures a la zona d’influència de l’Estret de Gibraltar.
Aquests treballs contribuiran de manera essencial a la definició futura de les previsions de fluxos entre els dos continents, previsions que resulten imprescindibles en el procés de planificació i disseny de l’Enllaç Fix de l’Estret de Gibraltar.
L’Enllaç Fix com a connexió entre corredors de transport
La futura construcció d’un Enllaç Fix entre Espanya i el Marroc a l’Estret de Gibraltar, suposaria no només la unió entre els dos països, sinó que habilitaria la continuïtat física dels corredors de transport de les dues ribes de la Mediterrània.
Pel vessant nord, donaria continuïtat als corredors de la Xarxa Transeuropea de Transport (essencialment el corredor Mediterrani, encara que també el corredor Atlàntic), i per la vessant sud connectaria amb el corredor multimodal Transmagrebí.
Aquestes infraestructures dotarien a tot el territori de la Mediterrània Occidental d’unes xarxes de transport d’altes prestacions que afavoririen els intercanvis comercials i de persones entre els països de la regió.
Al llarg del segle XX, han estat diverses les solucions tècniques preses en consideració pel disseny i l’execució de l’Enllaç Fix, havent-se estudiat especialment opcions com la construcció d’un pont suspès entre tots dos continents, o l’excavació d’un túnel submarí, sent aquesta la solució tècnica més desenvolupada en els últims anys.
No obstant això, encara són necessaris molts estudis, a causa de la gran envergadura del projecte, abans que la construcció del Enllaç Fix sigui una realitat. Justament, un dels estudis previs imprescindibles és el d’observació i anàlisi dels tràfics en l’entorn de l’Estret de Gibraltar, estudi que s’escometran conjuntament SECEGSA, SNED i el CETMO.
El CETMO és una organització que promou la cooperació en el transport a la Mediterrània occidental. La missió del CETMO és “Millorar les condicions de transport a la regió mediterrània, per tal de facilitar els intercanvis comercials i moviments de persones d’una manera segura, eficient i sostenible, i tot amb l’objectiu general de mantenir el desenvolupament socioeconòmic de la regió i la seva gent”.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×