Autor Economia
1 agost 2018 a 15:00

Cal un Impost de Societats que permeti equiparar el tipus efectiu de pimes i grans empreses

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

PIMEC reitera la necessitat d’establir-ho

josep gonzalez// Foto: pimec

josep gonzalez// Foto: pimec

PIMEC ja fa temps que denuncia que el sistema tributari espanyol actual és injust, ja que està bàsicament pensat per a grans empreses i grups empresarials, i per això, ve reclamant la necessitat de dissenyar un règim fiscal amb càrregues formals proporcionals a la dimensió. porcionals a la dimensió.

Una de les demandes històriques de PIMEC ha estat la necessitat d’establir un Impost de Societats que permeti que permetiequiparar el tipus efectiu de pimes arar el tipus efectiu de pimes arar el tipus efectiu de pimesi grans i grans empreses, i que tingui en compte la realitat de les empreses pimes, empreses que normalment tenen més dificultats de capitalització, creixement i finançament.

En aquest sentit, la patronal creu que la introducció d’una impos una impos una imposició mínima del ició mínima del 15% per a 15% per a les grans empreses, tal com ha anunciat la minist les grans empreses, tal com ha anunciat la ministra d’Hisenda, d’Hisenda, hauria d hauria d’anar acompanyada de l’establiment d’un tipus impos anar acompanyada de l’establiment d’un tipus impositiu del 15% per tiu del 15% per tiu del 15% per ales empreses de reduïda dimensió les empreses de reduïda dimensió les empreses de reduïda dimensió. Aquesta seria una bona mesura tenint en compte que les pimes organitzades com a societats paguen entre un 20% i un 25%. Aquesta mesura permetrà l’equiparació del tipus efectiu de l’Impost sobre Societats entre grans empreses i pimes.

La patronal demana al Govern central que en el marc del nou pla tributari, contempli mesures encaminades a tenir una fiscalitat específica per a pimes i autònoms, que sigui justa i equitativa, i les faci ser més competitives.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×