Autor Economia
11 agost 2018 a 10:00

El model de finançament autònomic continua perjudicant Catalunya

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Catalunya paga 19,2 punts per sobre de la mitjana espanyola

Finançament autònomic Ministerio Hacienda//Foto A Punt

Finançament autònomic Ministerio Hacienda//Foto A Punt

L’any 2016, Catalunya va ser la tercera comunitat autònoma en aportació de recursos tributaris per càpita al sistema de finançament autonòmic i la desena en recursos rebuts. Així ho reflecteix la liquidació del model de finançament per a aquell exercici publicada pel Ministerio de Hacienda espanyol, que, per setè any consecutiu, col·loca Catalunya per sota de la mitjana en el rànquing de comunitats de règim comú. Pel que fa als recursos contribuïts al sistema, Catalunya se situa 19,2 punts per sobre de la mitjana, mentre que la posterior redistribució la situa 1,7 punts per sota.
A més, i tal i com ha succeït en els darrers anys, la posició de Catalunya empitjora si es té en compte l’impacte del diferencial de preus. Aleshores perd 11 posicions (passa de la tercera a la catorzena posició, la penúltima) i se situa un 11,7% per sota de la mitjana.
Les dades de la liquidació del 2016 tornen a posar de manifest que els mecanismes de redistribució que utilitza el sistema de finançament espanyol fomenten un repartiment arbitrari dels recursos entre comunitats. Així, mentre que Catalunya perd sempre entre 7 i 8 posicions, altres comunitats amb una capacitat tributària molt per sota de la mitjana reben sistemàticament més recursos per habitant que Catalunya.
Els resultats dels model de finançament del 2016 no difereixen gaire dels obtinguts en els anys anteriors. Només l’any 2009, el primer any d’aplicació del model, Catalunya es va situar per sobre de la mitjana en recursos rebuts (+2,3%).
L’enllaç inclou una taula amb la liquidació del model de finançament 2016 per comunitats i un gràfic amb l’evolució dels recursos rebuts des del 2009

https://bit.ly/2MA2rqd

 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×