Autor Societat
13 agost 2018 a 18:00

Es posa en marxa el Grup Operatiu Pinea

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Per educar el consumidor en la demanda de pinyó ibèric

Grup Operatiu Pinea// Foto: IRTA

Grup Operatiu Pinea// Foto: IRTA

Recentment s’ha celebrat la reunió de constitució del Grup Operatiu (GO) supraautonòmic ‘PINEA’, aprovat en l’última convocatòria del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Aquesta iniciativa va néixer amb la intenció de donar a conèixer a la societat els beneficis de l’aprofitament del pinyó ibèric, aportar als propietaris alguna solució davant la baixa productivitat actual del pi pinyoner i salvar a una indústria exportadora, establerta al medi rural, que ha invertit i ha sabut modernitzar-se, però que no pot rendibilitzar les seves inversions per falta de matèria primera. La proposta d’aquest projecte innovador pretén sensibilitzar i conscienciar al consumidor final de l’alt valor nutritiu i dietètic d’aquest fruit sec i proporcionar-li eines per facilitar la seva diferenciació d’altres pinyons de qualitat molt inferior que es venen actualment com a succedanis del pinyó mediterrani. Un segon objectiu, igual o més important que el primer, consisteix en donar solucions al greu problema productiu del pi pinyoner que semblar estar molt vinculat a l’expansió d’una xinxa, el Leptoglossus occidentalis, que succiona les pinyes assecant-les totalment, avortant-les, o en part, disminuint el seu rendiment de pinyó, circumstància que està arruïnant la indústria transformadora, que paga per un producte que té un rendiment totalment aleatori.

El Grup Operatiu ‘PINEA’ – que té per subtítol “Millores i innovació en la producció del pinyó nacional” -, està integrat per la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), la Federación de Asociaciones forestales de Castilla y León (FAFCYLE); la Fundación Cesefor, les empreses Ecología y Espacio, S.L. y Sanidad Agrícola ECONEX, S.L.; la societat cooperativa PiñonSol CyL com indústria transformadora; l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i el Consorci Forestal de Catalunya. L’IRTA participa activament en aquest GO aportant la seva experiència i visió més agrícola en la gestió de les plantacions de pi pinyer.

Les activitats previstes amb el llançament del G.O PINEA inclouen la creació d’una xarxa de treball nacional per integrar tots els punts de vista de la cadena productiva/ de valor i on es puguin consensuar les línies prioritàries a desenvolupar per dinamitzar la producció de pinyó ibèric.

En aquesta primera fase també es preveu dur a terme activitats de divulgació (creació d’identitat gràfica, pàgina web, cartellera, jornada educativa i divulgativa, difusió a mitjans de comunicació i xarxes socials) necessàries tant per donar a conèixer aquesta iniciativa com la fràgil situació vegetativa i productiva de Pinus pinea, una espècie genuïnament mediterrània. Només fa 5 anys, Espanya i Portugal eren els principals productors de ‘pinyó real’ del món i per ara segueixen albergant el 70% de la superfície mundial d’aquesta espècie, amb més de 600.000ha, tot i que la seva producció ja pràcticament ni tan sols figuri a les estadístiques mundials degut el seu escàs volum.

L’alt valor que s’atorga al pinyó ibèric en el mercat contrasta amb la situació de risc de no continuitat de la indústria associada per falta de matèria primera i amb la d’un productor que necessita urgentment suport tecnològic per afrontar els greus problemes biòtics i abiòtics que minven la rendibilitat d’aquesta producció.

Els grups operatius: treball en equip per trobar solucions reals

Els Grups Operatius s’estan constituint com a figures claus en el desenvolupament de l’Associació Europea per a la Innovació (EIP-Agri, per les seves sigles en anglès) en matèria d’agricultura productiva i sostenible. Són agrupacions d’actors de diferents perfils, tals com agricultors, ramaders, silvicultors, indústries agroalimentàries o forestals, centres públics o privats de I+D+i o de formació i assessorament, centres tecnològics o institucions sense ànim de lucre, entre altres, que s’associen per aconseguir una innovació amb l’objectiu de resoldre un problema o aprofitar una oportunitat, amb un enfocament d’acció conjunta i multisectorial.

La situació actual del pi pinyoner a Espanya requereix una reflexió profunda diferents nivells sobre com dinamitzar un sector amb un enorme potencial per les característiques del producte, el pinyó, però amb grans necessitats de suport tecnològic per rendibilitzar la seva producció. La constitució de un GO pot considerar-se un important primer pas.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email 0 0 Flares ×