Autor Entitats
12 agost 2018 a 18:00

Humana ha recuperat 2.375 tones de tèxtil usat

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

A Catalunya durant el primer semestre

Contenidor roba// Foto: Humana

Contenidor roba// Foto: Humana

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organització que des del 1987 promou la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda local al territori més proper, ha recuperat:

435.000 Kg de tèxtil usat que equival a 900.000 peces de roba a la comarca del Vallès Occidental 

100.569 kg de tèxtil usat que equival a 208.000 peces de roba a la comarca del Bages durant el primer semestre del 2018, el que representa un augment del 8,58% respecte al mateix període de l’any anterior (92.625 kg).

269.007 kg de tèxtil usat que equival a 556.000 peces de roba a la comarca del Vallès Oriental durant el primer semestre del 2018.

66.912 kg de tèxtil usat que equival a 138.000 peces de roba a la comarca d’Osona durant el primer semestre del 2018

232.967 kg de tèxtil usat que equival a 482.000 peces de roba a la comarca del Maresme durant el primer semestre del 2018

I en total a Catalunya, l’entitat sense ànim de lucre ha recuperat 2.375 tones de tèxtil usat durant el primer semestre del 2018. Aquest registre equival a 4,9 milions de peces de roba recuperades.

Les peces procedeixen dels contenidors on s’hi diposita la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzem i als quals Humana dóna una segona vida. El servei de recollida del tèxtil és gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació dels residus sòlids urbans.
Planta classificació Humana

Un actiu que genera progrés
Àgata Soler-Roig
, responsable de l’àrea de Recollida d’Humana a Catalunya, agraeix la solidaritat dels veïns i veïnes i el suport de la ciutadania i dels Ajuntaments: “A mesura que augmenta la recollida selectiva del residu tèxtil també ho fan les possibilitats de reutilitzar aquests articles o bé de recuperar-ne les matèries primeres. El residu tèxtil esdevé un recurs amb una segona vida amb què contribuïm a la sostenibilitat del planeta. La roba de què ens desfem és un actiu que, gestionat amb vocació social, es converteix en motor de progrés a Catalunya i de generador de fons per a la cooperació al desenvolupament a l’hemisferi Sud”.

Però adverteix que “encara queda molt camí per a recórrer”. L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) afirma que només es recupera el 8,3% de la roba que els catalans rebutgem anualment, “la qual cosa significa que administracions, organitzacions i ciutadania hem d’esforçar-nos més per aconseguir una major consciència sobre la importància de col·locar el residu tèxtil en el contenidor adequat perquè tingui una segona vida”, afegeix.

I és que el potencial d’aprofitament del residu tèxtil és molt elevat: més del 90% de les peces usades són susceptibles de tenir una segona vida a través de la reutilització o el reciclatge. Passar d’un model d’economia lineal a circular és imprescindible per a la sostenibilitat de la indústria de la moda i, per extensió, per al planeta.

Jerarquia de gestió de residus

La roba dipositada en els contenidors d’Humana té dues destinacions: el 69% es tracta a la planta de preparació per a la reutilització de l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i la resta es ven a empreses de reutilització i reciclatge. Les peces tractades a la planta tenen les següents destinacions:

  • El 63% es prepara per a la reutilització: el 15% es destina a les botigues de moda sostenible d’Humana a Catalunya i el 48% s’exporta, principalment a l’Àfrica, on és venut a preus de mercat per a generar-hi recursos per a la cooperació al desenvolupament.
  • El 28% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge per a què elaborin altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria d’automoció).
  • L’1% són residus impropis (plàstics, cartrons, altres) que es posa en mans de gestors autoritzats corresponents.
  • El 8% s’envia a un centre de tractament de residus per a disposició final: són productes que no es poden reutilitzar, ni reciclar ni valoritzar energèticament

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×