Autor Societat
12 agost 2018 a 10:00

La fibra òptica, aprofitant la xarxa de carreteres de la Diputació, completarà 252 km

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

A finals d’aquest any

Instal·lacio fibra optica //Foto:diba

Instal·lacio fibra optica //Foto:diba

En aquesta primera fase, que està en execució des del mes de juliol, el desplegament de fibra òptica es fa exclusivament al llarg de carreters de titularitat de la Diputació de Barcelona, fet que facilita una major velocitat en la implantació. En conjunt es realitzen noves canalitzacions aprofitant l’execució de cunetes de formigó al llarg de 252 km i que han de portar la fibra òptica a 56 municipis de Barcelona amb una inversió global de 18,9 milions d’euros.

En la visita a les obres, el diputat Jordi Fàbrega ha volgut destacar que “el desplegament de la fibra òptica pel conjunt del territori és un dels objectius estratègics del Pla de Mandat 2015-2019 de la Diputació, i que té fixat que qualsevol persona dins la demarcació tingui accés als serveis de banda ampla competitiva i de qualitat, i això ho fem construint canalitzacions aprofitant la nostre xarxa de carreteres, perquè aquesta arribi als municipis menys connectats”.

El diputat Fàbrega també ha volgut ressaltar que “la construcció de cunetes de formigó a la carreteres té altres avantatges, com son millores de seguretat per als vehicles, però també milloren la durabilitat del ferm i redueixen els costos de manteniment de la carretera”. En aquesta línia, Fàbrega ha afegit: “La utilització de les cunetes de formigó per a la fibra òptica també suposa una major protecció física del cablejat i també una protecció davant d’inclemències meteorològiques”.

Un dels aspectes remarcables d’aquesta actuació és que la instal·lació de tritubs per al cabellat de fibra òptica dins les cunetes de incrementa només un 10% el cost total de construcció de la cuneta. Per contra, la instal·lació dels tritubs representa, per si sola, el 80% del cost total de les actuacions necessàries per implantar una xarxa de fibra òptica. En aquest sentit, el diputat ha volgut remarcar que “la utilització de les obres e construcció de cunetes de formigó al conjunt de carreteres per la canalització de tritubs, és un gran pas endavant per al desenvolupament de la xarxa”.

Avantatges funcionals de la fibra òptica

La instal·lació de cablejat de fibra òptica a la xarxa de carreteres també suposa importants avantatges funcionals per aconseguir smart roads. Així, la fibra pot servir per donar informació rellevant per la gestió de la carretera, com ara donar informació variable als usuaris, calcular a temps real l’IMD (Intensitat Mitjana Diària) de vehicles en un punt determinat, o possibilitar la instal·lació de càmeres de control del trànsit i d’estacions meteorològiques.

Per als ciutadans, les avantatges son especialment rellevants, ja que permeten apropar serveis públics mitjançant l’administració electrònica, afavorír la competitivitat i atractiu del territori per a la implantació d’activitats econòmiques, millorar l’eficiència dels serveis i recursos públics, a més de poder desenvolupar nous serveis públics de base tecnològica, especialment en àmbits com l’educació, la sanitat o la participació del ciutadà, entre d’altres.

Objectius de l’Agenda Digital Europea per al 2020

El desplegament de la fibra òptica de la Diputació parteix dels objectius de l’Agenda Digital Europea (ADE) de maig de 2010 que expressa que el 100% de la població europea tingui accés a internet de banda ampla >30 Mbps i el 50% de les llars tinguin accés a internet de banda ampla >100 Mbps abans del 2020.

L’ADE commina a canalitzar inversió pública en zones de baixa densitat de població poc atractives pels operadors privats, fomentar la competència quan només hi hagi un sol operador i a no actuar en aquelles zones on existeixi competència entre operadors.

Per aconseguir aquests objectius, la Diputació ha dissenyat un programa que aprofita els projectes ja planificats com a obra de conservació i millora de la seguretat de les carreteres per incorporar-hi la infraestructura que permeti el pas de fibra òptica dins la cuneta de formigó.

La gestió de la nova xarxa anirà a càrrec del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), segons l’acord signat entre aquesta entitat i la Diputació.

Segons aquest acord, la Diputació de Barcelona serà la titular de la infraestructura destinada al pas de la fibra òptica i el CTTI instal·larà i gestionarà el cablejat de fibra òptica pública a tota la xarxa i també n’assumirà els costos de manteniment. El conveni també contempla la creació d’una comissió estratègica i una tècnica per al seu seguiment, així com fer un balanç anual de les despeses i ingressos d’explotació de la xarxa.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×