Autor Economia
4 agost 2018 a 10:00

L’Administració ha de facilitar el procés inversor per consolidar el creixement de la productivitat

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar
Dades atur Juliol-18 //Font:PIMEC

Dades atur Juliol-18 //Font:PIMEC

Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:

  • El mes de juliol tanca amb 369.124 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.135.021 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -18.189 i -200.903 persones, respectivament.
  • La patronal constata que, aquest mes de l’any, l’atur manté un ritme de reducció elevat, amb variacions interanuals del -4,7% a Catalunya i del -6,0% a Espanya. L’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals continua produint-se de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat, tot i que destaca per la seva intensitat a la construcció  (-12,9%) i a la indústria (-10,1%) a Catalunya. Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles llevat de a Lleida, on augmenta bàsicament a partir de l’increment en els serveis.
  • En relació al mes anterior, a Catalunya disminueix l’atur, amb una reducció de 1.068 persones (-0,3%). A Espanya la reducció ha estat de -27.141 persones (-0,9%).
  • Aquest balanç positiu de disminució en el nombre de persones desocupades en termes interanuals coincideix amb un increment de l’afiliació, que continua en xifres altes, (2,6% a Catalunya i 3,0% a Espanya).

A partir d’aquestes dades, PIMEC valora de forma positiva la dinàmica de reducció de l’atur i d’augment de l’afiliació, i destaca la necessitat que l’Administració faciliti i acompanyi el procés inversor que cal per consolidar el creixement de la productivitat a mitjà i llarg termini. Aquest suport ajudaria a compensar les dificultats que les empreses catalanes i espanyoles han tingut, arran de l’esforç extraordinari de desendeutament privat que ha realitzat l’empresa catalana i espanyola.

En particular, és necessari fer un esforç en infraestructures (Corredor Mediterrani, aeroports, etc.), suport a la transformació digital de les pimes i a les adaptacions dels negocis per garantir la sostenibilitat mediambiental. És per això que en el decurs de la recent visita de la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme a PIMEC, el president de l’entitat, Josep González,  li va transmetre la conveniència d’impulsar un pla de reactivació i modernització industrial que faciliti atendre els compromisos globals assumits pel que fa a la participació de la indústria en la nostra estructura econòmica.

 

Afiliació total a la Seguretat Social Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Nombre d’afiliats

3.441.292

2.572.752

347.982

197.792

322.766

19.042.810

Variació interanual (%)

2,6%

2,9%

2,4%

0,6%

2,0%

3,0%

Variació interanual (nombre)

87.511

71.899

8.041

1.092

6.478

553.481

 

Nombre d’aturats

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

8.063

2.689

1.078

1.904

2.392

153.231

Indústria

42.714

33.404

3.427

1.681

4.202

273.095

Construcció

32.152

22.723

3.671

1.479

4.279

269.712

Serveis

260.155

198.867

21.438

11.529

28.321

2.154.891

Sense ocupació

26.040

19.261

2.214

1.354

3.211

284.092

Total

369.124

276.944

31.828

17.947

42.405

3.135.021

Variació interanual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-7,0%

-10,5%

-11,1%

-0,8%

-5,4%

-9,6%

Indústria

-10,1%

-10,8%

-8,4%

-4,4%

-7,8%

-9,3%

Construcció

-12,9%

-12,7%

-11,3%

-11,0%

-15,4%

-14,3%

Serveis

-2,8%

-3,4%

-2,6%

2,5%

-0,8%

-4,3%

Sense ocupació

-2,1%

-3,3%

-4,9%

8,1%

4,2%

-5,3%

Total

-4,7%

-5,2%

-4,8%

0,6%

-3,1%

-6,0%

Variació interanual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-603

-317

-134

-15

-137

-16.311

Indústria

-4.777

-4.031

-313

-77

-356

-28.033

Construcció

-4.745

-3.317

-470

-182

-776

-44.829

Serveis

-7.515

-7.003

-568

278

-222

-95.683

Sense ocupació

-549

-665

-115

102

129

-16.047

Total

-18.189

-15.333

-1.600

106

-1.362

-200.903

Variació intermensual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-0,6%

-1,0%

-0,7%

-7,4%

6,2%

-0,4%

Indústria

-0,8%

-0,8%

0,5%

-1,9%

-1,2%

-1,5%

Construcció

-0,4%

-1,4%

5,2%

-2,7%

1,5%

-1,0%

Serveis

0,2%

0,8%

-2,5%

-2,7%

-0,8%

-0,7%

Sense ocupació

-3,5%

-3,5%

-4,9%

-1,5%

-3,6%

-1,2%

Total

-0,3%

0,1%

-1,5%

-3,0%

-0,5%

-0,9%

Variació intermensual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-49

-28

-8

-152

139

-571

Indústria

-349

-285

18

-32

-50

-4.172

Construcció

-119

-322

181

-41

63

-2.650

Serveis

394

1.501

-547

-318

-242

-16.179

Sense ocupació

-945

-689

-115

-21

-120

-3.569

Total

-1.068

177

-471

-564

-210

-27.141

 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×