Autor Societat
11 agost 2018 a 15:00

L’ICD convoca subvencions

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Per entitats que promouen la igualtat efectiva entre dones i homes

ICD Dones subvencions//logo

ICD Dones subvencions//logo

L’Institut Català de les Dones (ICD) ha convocat les subvencions adreçades a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes durant l’any 2018.
Aquesta convocatòria pública per a la concessió de subvencions preveu una inversió de 780.000 €.
Els projectes que poden presentar-se a subvenció són els següents:
  • Projectes que impulsin, planifiquin i executin accions d’inserció laboral de dones; projectes que posin a l’abast de les dones accions de millora de les habillitats i capacitats pel desenvolupament d’itineraris de formació i reciclatge, així com projectes de suport en l’àmbit professional amb l’objectiu de promoure l’emprenedoria, la creativitat i la innovació.
  • Projectes que tinguin per objectiu marc l’erradicació de la violència masclista i desenvolupin accions definides a la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
  • Projectes que generin actuacions concretes per garantir i defensar els drets de les dones, especialment per a aquelles amb major vulnerabilitat, per raó de pobresa, entesa des d’un punt de vista multifactorial, projectes orientats a la inserció sociolaboral per assolir més cohesió social i igualtat d’oportunitats.
  • Projectes que desenvolupin accions de coeducació, entesa com l’acció educadora que potencia la igualtat i valora indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de dones i homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes, homofòbics, bifòbics, transfòbics o androcèntrics ni actituds discriminatòries per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
Les activitats que poden ser objecte de subvenció són les següents:
  • Activitats que generin el treball en xarxa entre les entitats de dones, afavorint la transversalitat de les accions i l’intercanvi d’experiències, així com activitats que posin a l’abast de les dones estructures participatives que donin lloc a espais de debat, de relació, de coneixement i reconeixement mutu, d’apoderament i de decisió.
  • Activitats i accions dirigides a vetllar per l’accés, la presència, la participació i la protecció de la imatge de les dones en els mitjans de comunicació en igualtat de dret. 
  • Activitats que promoguin, impulsin i visualitzin el paper de les dones en l’àmbit cultural.
El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació finalitza el 14 de setembre de 2018.
Més informació a: http://dones.gencat.cat/ca/institut/subvencions/entitats
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email 0 0 Flares ×