Autor Economia
8 agost 2018 a 15:00

Necessitat d’ajustar les contribucions a la Seguretat Social als seus ingressos nets

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Ho reiteren Autònoms PIMEC i el Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya 

autònoms PIMEC//logo

autònoms PIMEC//logo

Autònoms PIMEC i el Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya comparteixen en línies generals les propostes anunciades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social referents a les cotitzacions dels professionals autònoms a la Seguretat Social, així com de beneficis fiscals i mesures per reduir l’impacte econòmic i social dels falsos autònoms.

En aquest sentit, les dues organitzacions valoren positivament la proposta d’establir criteris que permetin ajustar les contribucions a la Seguretat Social dels autònoms als seus ingressos nets. No obstant això, consideren que és imprescindible que aquesta contribució s’estableixi sobre paràmetres reals, és a dir, ingressos nets reals, i no sobre escales o sobre la base del facturat.

Autònoms PIMEC i el Consell consideren que abans de realitzar l’ingrés de la contribució haurien d’establir-se mecanismes d’autoliquidació que permetin constatar quin és el volum facturat i quin és el volum cobrat, ajustant l’import final a la realitat. La utilització de mecanismes de justificació contribuiria a una major transparència en la comptabilitat dels professionals autònoms i reduiria els pagaments opacs a professionals autònoms.

El sistema de la Seguretat Social hauria de ser prou flexible per evitar els grans recàrrecs (de fins al 20%) que pateixen els autònoms des del primer instant en què hi ha retards en el pagament. Cal fer un esforç per passar d’unes mesures merament coercitives a unes altres que fomentin i premiïn la voluntat de participació dels professionals autònoms en les contribucions a la Seguretat Social. Això només serà possible si s’estableixen criteris d’equitat tant en l’import de les contribucions com en els mecanismes de fer-les efectives.

Valoració del reial decret per combatre la figura del fals autònom

Autònoms PIMEC i el Consell de Col·legis celebren l’aprovació del reial decret pel Consell de Ministres que combatrà la figura dels falsos autònoms, que no fan més que perpetuar la precarització laboral, empobreixen la caixa de la Seguretat Social, i generen competència deslleial, basada en una reducció de costos fraudulenta contra empreses i organitzacions que sí que compleixen amb les seves obligacions amb treballadors i la Seguretat Social. En aquest sentit, ambdues entitats reclamen un marc legislatiu clar que aporti seguretat a les petites i mitjanes empreses a l’hora de situar en el règim adequat al professional que presti algun tipus de servei.

Les dues organitzacions valoren molt positivament la constitució del Consell del Treball Autònom i de la Taula Tècnica del Treball, com a eines tècniques que permetin analitzar de forma continuada. Entenem que perquè siguin efectives i la seva actuació eficaç, és necessària la participació en elles de les organitzacions empresarials que representen als professionals autònoms per la capacitat d’aportar coneixement i casuística real derivada de les seves gestions en el dia a dia en suport de les i els professionals autònoms.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email 0 0 Flares ×