Autor Societat
27 Setembre 2018 a 18:00

Els naixements disminueixen a Catalunya un 3,6% l’any 2017

L’edat mitjana en tenir el primer fill és de 31 anys

Naixements // Imatge del web de Pixabay

Naixements // Imatge del web de Pixabay

L’any 2017 el nombre de nascuts vius registrats a Catalunya és de 66.495, segons les dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). El nombre de naixements es redueix en 2.479, xifra que representa un descens del 3,6% en relació amb les dades definitives del 2016. L’indicador de fecunditat també ha baixat en relació amb l’any anterior (passa d’1,39 fills per dona a 1,36), com també ho ha fet la taxa bruta de natalitat, que és de 8,8 nascuts vius per cada 1.000 habitants, mentre que el 2016 era de 9,2.
L’any 2017 l’edat mitjana de les mares que han tingut el primer fill ha estat de 31 anys. En el curs de la darrera dècada aquesta edat mitjana ha augmentat en gairebé dos anys. Entre els països de la Unió Europea, només Itàlia registra una edat tan alta.
El patró per edats de la fecunditat en les dones espanyoles i estrangeres presenta fortes diferències, amb un calendari de maternitat molt més jove en el cas de les dones estrangeres. Entre les mares de nacionalitat espanyola destaca la concentració de la fecunditat en el grup de 30 a 34 anys, amb un pic molt marcat de 94,1 nascuts vius per 1.000 dones d’aquestes edats i amb taxes més baixes en els grups d’edat adjacents, de 35 a 39 (66‰) i de 25 a 29 (49‰). En canvi, el patró de fecunditat de les dones estrangeres s’estén amb valors elevats des dels 25 fins als 34 anys (80‰). A més, la fecunditat de les dones estrangeres de 20 a 24 anys és del 61,8‰, enfront de la de les dones autòctones, que és del 17,2‰.
L’edat mitjana a la maternitat continua creixent i se situa en 32,1 anys. Entre les mares estrangeres l’edat en tenir fills és de 30,3 anys; és a dir són gairebé dos anys i mig més joves que les mares de nacionalitat espanyola, que en néixer els fills tenen una edat mitjana de 32,7 anys.
Entre el nadons de mares estrangeres, la major freqüència correspon als fills de mares marroquines (5.711 nascuts vius), seguits, en ordre decreixent, pels fills de mares romaneses (1.406), pakistaneses (908), xineses (736) i hondurenyes (620). Respecte a l’any anterior, s’observa un increment dels nascuts vius de mares de nacionalitats americanes i asiàtiques, i una disminució dels nascuts vius de mares de nacionalitats africanes i de la Unió Europea.
1 de cada 3 parts de dones majors de 35 anys són per cesària
L’any 2017 s’han registrat 47.192 parts naturals (el 72,2%) i 18.177 parts per cesària (27,8%). El risc de part per cesària està fortament associat a l’edat: en dones menors de 25 anys només 1 de cada 5 parts són cesàries, en dones de 25 a 34 anys 1 de cada 4, mentre que en dones de més de 35 anys, 1 de cada 3 parts són cesàries.
L’any 2017 s’han registrat 64.014 parts simples (el 97,9%) i 1.355 múltiples (el 2,1%), dels quals 1.346 dobles i 9 triples. El percentatge de parts múltiples augmenta amb l’edat: mentre que en dones menors de 35 anys els parts múltiples representen menys del 2%, en dones de 35 a 39 arriba al 2,5% i en dones de 40 anys i més, al 3,8%.
Pel que fa la maturitat, 61.203 parts són a terme (el 93,6% del total) i 4.166 són parts prematurs (6,4%) que es van produir abans de la 37a setmana de gestació. El patró per edat de la prematuritat mostra una distribució en forma de U, amb més percentatge de parts prematurs entre  les mares més joves, menors de 20 anys (8,1%), i les més grans, de 40 anys i més (9,2%). El 90,2% del conjunt de parts són normals i el 9,8% són parts distòcics, és a dir que han requerit alguna intervenció instrumental (com fòrceps o espàtules), per un problema del nadó o de la mare
Marc i Júlia són els noms més posats als nadons del 2017
 
L’any 2017 han nascut 34.297 nens i 32.198 nenes. Entre els nens, el nom de Marc (719) torna a ser el més freqüent, tot i que segueix la tendència descendent iniciada l’any 2003, quan es va posar el nom de Marc a 1.640 nadons. El segueixen els Àlex/Álex (580), Pol (566), Nil (529) i Jan (507). El nom de nena més posat es Júlia/Julia (634), que aquest any supera el nom de Martina (601). Els segueixen Emma (563), Maria/María (532) i Lucía (531).

Marc és també el nom de nen més posat a l’Àmbit Metropolità, al Camp de Tarragona, a les Terres de l’Ebre i a Ponent, mentre que a les Comarques Centrals comparteix la posició amb el nom de Nil. A les Comarques Gironines és Martí, a l’Alt Pirineu i Aran és Nil i al Penedès és Hugo i Àlex/Álex. Pel que fa als noms de nena, Júlia/Julia és el més posat a l’Àmbit Metropolità, les Comarques Gironines, les Terres de l’Ebre i a les Comarques Centrals. Lucía és més freqüent al Camp de Tarragona, Carla a Ponent i Arlet a l’Alt Pirineu i Aran. Al Penedès els noms d’Emma i Martina comparteixen la primera posició.

Switch to mobile version