Autor Economia
5 Novembre 2018 a 15:00

Els turistes estrangers gasten el 0’9% més

El nombre de turistes estrangers augmenta un 0,3%

Despesa turistes estrangers// Foto: 123fr

Despesa turistes estrangers// Foto: 123fr

La despesa total realitzada pels turistes residents a l’estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.189 milions d’euros al setembre del 2018, xifra que suposa un increment del 0,9% respecte el mateix període de l’any anterior.

Per país de residència habitual destaquen Regne Unit i Rússia amb una despesa total de 250 i 157 milions d’euros i un increment interanual del 30,5% i 9,4%, respectivament. Estats Units i França, amb una despesa de 216 i 207 milions d’euros, presenten decrements interanuals del 33,6% i 1,8%, respectivament.

La despesa mitjana diària per persona és de 192 euros, dada que suposa un increment interanual del 5,1%. Les partides de despesa principals corresponen al transport internacional (575 milions d’euros) i les activitats (428milions d’euros).

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 0,3% interanual al setembre del 2018. Segons el país de residència habitual, entre els països de procedència majoritària, Regne Unit registra una taxa interanual positiva (3,3%), mentre que França, Alemanya i Estats Units presenten taxes negatives (−3,4%, −22,7% i −21,8%, respectivament).

Segons el motiu del viatge augmenten els viatges d’oci un 3,4% i els viatges d’altres motius (salut, estudis, família…) un 1,3%, mentre que els viatges de negoci disminueixen un 29,9%.

Per tipus d’ allotjament principal, creixen els allotjaments de no mercado un 5,7% i els de mercat disminueixen un 0,6%.

L’estadística Despesa del turisme estranger (TURDEST) a Catalunya ofereix informació mensual i anual de la despesa, la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona, dels turistes residents a l’estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge.

L’estadística Turisme estranger (TUREST) a Catalunya ofereix informació mensual i anual del nombre de visitants (turistes i excursionistes) residents a l’estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge.

La consulta interactiva d’aquesta estadística permet creuar les següents variables principals: país de residència habitual, motiu del viatge, allotjament principal, tipus de despesa, organització i durada del viatge i per vies d’accés. També ofereix la variació interanual de cada variable. El període de referència de les dades és el mes que s’acaba el viatge, amb independència de la durada.

L’Idescat realitza una explotació mensual de l’Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l’INE i amplia els resultats de la despesa per a Catalunya.

 

Switch to mobile version