Autor Economia
6 Novembre 2018 a 10:00

PIMEC creu que cal adaptar la formació professional a les necessitats del sistema productiu

Valoració a les dades d’atur d’octubre

PIMEC dades atur octubre-18

PIMEC dades atur octubre-18

Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:

  • El mes d’octubre tanca amb 391.197 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.254.703 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -23.874 i -212.323 persones, respectivament.
  • La patronal constata que, aquest mes de l’any, l’atur recupera el ritme de reducció d’anteriors mesos a Catalunya (variació interanual del -5,8%) i a Espanya (-6,1%). A partir d’aquestes dades, l’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals, continua sent elevada i produint-se de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat. Destaca per la seva intensitat a l’agricultura (-14,6%), a la construcció (-13,8%) i a la indústria (-8,7%) a Catalunya. Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles llevat de  Lleida, on augmenta a partir de l’increment en els serveis i en els sense ocupació anterior.
  • En relació al mes anterior, a Catalunya augmenta l’atur en 10.853 persones (+2,9%)A Espanya l’atur incrementa en 52.194 persones (+1,6%). A Catalunya, aquest augment del nombre de persones inscrites als registres dels serveis d’ocupació es produeix en tots els sectors d’activitat econòmica, llevat dels de la construcció, i a totes les demarcacions.
  • Aquesta dinàmica de disminució en el nombre de persones desocupades en termes interanuals coincideix amb increments de l’afiliació (2,8% a Catalunya i 3,1% a Espanya).
A partir d’aquestes dades, PIMEC valora de forma positiva la dinàmica de reducció de l’atur i d’augment de l’afiliació en termes interanuals, i també, malgrat l’increment habitual en aquest mes, el menor augment del nombre de persones aturades de l’octubre en relació al setembre que ara fa un any.

Per tal que la nostra economia pugui continuar generant llocs de treball i reduir el nombre de persones aturades, PIMEC creu que cal seguir fent esforços per adaptar la formació professional, en totes les seves variants, a les necessitats del sistema productiu. Actualment les empreses comencen a tenir dificultats per cobrir determinats llocs de treball, sobretot, en relació a les qualificacions que requereixen les noves tecnologies.

 

 

Switch to mobile version