Autor Economia
24 febrer 2019 a 15:00

El CETMO defensa a l’ONU la creació d’un observatori de la digitalització del transport

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

 A la 81ª sessió anual del Comitè de Transport Interior

CETMO 81 Assemblea//Foto Conselleria Territori

CETMO 81 Assemblea//Foto Conselleria Territori

Durant aquesta setmana se celebra al Palau de les Nacions a Ginebra, la 81a sessió anual del Comitè de Transport Interior de la Comissió Econòmica per Europa de les Nacions Unides. En aquesta edició, la sessió plenària tracta sobre noves tecnologies relacionades amb l’automatització en transport i la posterior sessió regular ampliarà el marc d’estudi abordant temes com els sistemes de transport intel·ligents, la digitalització o els e-documents.
En aquest context, el CETMO ha presentat una iniciativa en la qual està treballant intensament. Després d’una anàlisi del context actual del transport i els canvis i innovacions que suposa la introducció de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) en el sector, el CETMO defensa la necessitat de crear un observatori de la digitalització del transport, el qual sigui capaç de seguir el ritme de les disrupcions tecnològiques en la matèria i ser capaç d’adaptar-se als nous temps i necessitats.
Observatori de la digitalització del transport: innovació i sostenibilitat
La iniciativa de la creació d’un observatori de la digitalització del transport que ha presentat el CETMO a les Nacions Unides se sostén sobre dos pilars bàsics que li donen sentit al projecte. D’una banda, està la innovació, ja que la tasca principal de l’observatori serà la detecció d’elements o processos de les TIC que s’hagin aplicat o es puguin aplicar al transport.
De l’altra, està la sostenibilitat, ja que la intenció d’aquest observatori és analitzar com aquestes innovacions en la transformació digital del transport poden tenir un impacte en el seu desenvolupament sostenible, tant en el vessant mediambiental i social, com financer.
Les temàtiques de què tractarà l’observatori abastaran des de l’automatització del transport, fins als serveis de mobilitat, passant per la connectivitat, les infraestructures i estacions intel·ligents, el blockchain i la ciberseguretat, entre d’altres.
La voluntat de la iniciativa és crear un procés de recerca compartit amb diferents col·laboradors, de cara a avançar en una de les temàtiques més rellevants en l’evolució del transport.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×