Autor Societat
18 Setembre 2019 a 10:00

750 noves places de Mossos i 250 de Bombers

Es sumen a les places aprovades el 28 de desembre del 2018

Bombers incendis forestals// Imatge dels Bomberst de Terrassa

Bombers incendis forestals // Imatge dels Bombers

El Govern de la Generalitat ha aprovat un decret llei que autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat aquest 2019.
Amb l’aprovació d’aquest decret, el departament d’Interior podrà pal·liar el dèficit estructural en les plantilles dels dos cossos.La precària situació actual és fruit de les polítiques de contenció de la despesa que va haver d’aplicar l’Administració de la Generalitat en exercicis pressupostaris anteriors atenent a la conjuntura econòmica. Per això era inajornable la creació de noves places i l’aprovació immediata d’una oferta parcial d’ocupació pública per a una prestació adequada dels serveis públics de seguretat i emergències.
Pel que fa als Bombers de la Generalitat, aquestes 250 places s’afegeixen a les 250 aprovades també el desembre de 2018. Gràcies a aquestes 500 places s’assoleix un total de 2.856, que permetran cobrir les mancances estructurals que arrossega el cos, que estan recollides en el Pla estratègic 2017-2022 i que estan agreujades per l’envelliment del cos.
Amb aquesta convocatòria s’assoleix el compromís que el Departament d’Interior va anunciar en la seva compareixença del Parlament de Catalunya el juny de 2018, en la qual marcava les actuacions a dur a terme aquesta legislatura.

Taxa de reposició acumulable en sectors prioritaris

L’aprovació d’aquesta oferta parcial d’ocupació pública es realitza degut a la possibilitat que estableix la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018 d’acumular les taxes de reposició d’efectius corresponents a altres sectors o col·lectius a les taxes del cos de Mossos d’Esquadra i del cos de Bombers, com a sectors que s’han de cobrir amb caràcter prioritari d’acord amb la classificació que fa l’article 19, apartat sis, de l’esmentada llei.
Aquesta norma, que en el seu article 19 regula l’oferta d’ocupació pública, permet, en el seu article 19.1 una taxa de reposició d’efectius per a determinats sectors del 100%, entre els quals inclou el personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis (article 19.u.3.G). Així mateix, l’apartat 1.5 de l’article 19 permet una taxa de reposició d’efectius del 115% en relació amb els cossos de policia autonòmica.
La citada llei estableix que “la taxa de reposició d’un o diversos sectors o col·lectius prioritaris es podrà acumular en altres sectors o col·lectius prioritaris. A aquests efectes es consideren prioritaris, per a totes les administracions públiques, els sectors i col·lectius enumerats a l’article 19, apartats u.3 i u.5. Igualment, la taxa de reposició dels sectors no prioritaris es pot acumular en els sectors prioritaris”.
En aquest sentit, la creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat s’ajusta a les taxes de reposició esmentades, té la cobertura pressupostària necessària i representa un esforç del Govern per tal de cobrir places de funcionaris en aquests dos sectors prioritaris.
Switch to mobile version