LOPD

Escoltar

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar els usuaris de www.cerdanyolainforma.com, domiciliada a C / Santa Llúcia, 82, Baixos, Terrassa, 08222 – Barcelona, ​​la raó social del Responsable del fitxer és SERVEIS EMPRESARIALS A TEU SERVEI 2012 , SL ([email protected]), de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat principal el poder servir la informació que els usuaris ens sol·licitin a través d’aquesta via

Els destinataris d’aquesta informació únicament seran els departaments en què s’organitza SERVEIS EMPRESARIALS A TEU SERVEI 2012, SL ([email protected]) i ens col·laboradors oportuns per l’acompliment de les seves atribucions i objecte social (que únicament accedeixen a les dades en els termes de l’art. 12 LOPD, sense que això comporti en cap cas una comunicació de les dades), així com la cessió a les entitats oficials públiques o privades que ho exigeixin per Llei

Únicament són obligatoris els camps “EL VOSTRE NOM” i “EL VOSTRE EMAIL” per poder procedir a l’enviament de la sol·licitud d’informació a través del formulari “CONTACTA”.

Es garanteix l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació, oposició de l’usuari, a les seves dades de caràcter personal que formen part del nostre fitxer. Per això dirigirà la seva sol·licitud a través del correu electrònic [email protected] o bé a l’adreça postal C / Santa Llúcia, 82, Baixos, Terrassa, 08222 – Barcelona.

La Web cerdanyolainforma.cat ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s’està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de SERVEIS EMPRESARIALS A TEU SERVEI 2012, SL ([email protected]), ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades conforme determina la llei.

Podeu consultar la política d’ús de Tractaments Invisibles (Cookies) del web www.cerdanyolainforma.com a l’apartat de “Política de Privacitat” on es determinada de forma detallada i concreta l’ús que es fa de les mateixes i la finalitat de les mateixes.

 

La Web cerdanyolainforma.cat